Vai trò trong quy trình làm việc SCRUM áp dụng cho Startup nói chung và Lập trình phần trình nói riêng

Trong quy trình làm việc SCRUM có 3 vai trò:

  1. Product owner: người quyết định cuối cùng là làm cái gì
  2. Development team: người quyết định sẽ làm như thế nào
  3. Scrum master: người kiểm soát quá trình làm việc của mọi người trong quy trình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *