Điều gì khiến doanh nghiệp vẫn lỗ sấp mặt mà Cổ Đông vẫn được chia tiền mặt (lãi) một cách hợp pháp.

Điều gì khiến doanh nghiệp vẫn lỗ sấp mặt mà Cổ Đông vẫn được chia tiền mặt (lãi) một cách hợp pháp.

Có 3 người A.B & C góp đều vốn 1 tỷ thành lập công ty, sở hữu cổ phần sáng lập tổng cộng 3 tỷ ~ 300.000 cổ phiếu ( 1 cổ phiếu = 10.000vnd), Sau vòng gọi vốn đầu tiên. có 1 nhà đầu tư D, đến mua giá trị cổ phiếu ban đầu là 1 tỷ cho 100.000 cổ phiếu.
vốn điều lệ hiện tại là 4 tỷ,
Vốn thực góp là 4 tỷ
Sau lần 2 có 1 nhà đầu tư E bước vào và mua 100.000 cổ phiếu với giá 1 tỷ 5. ( tương đương 1CP=15.000vnd)
Trong lúc này:
Vốn điều lệ hiện tại là 5 tỷ,
Vốn thực góp là 5,5 tỷ.
Thặng dư là 500tr. Doanh nghiệp sẽ được hưởng phần này một cách hợp pháp.

500tr này có thể được quy đổi thành 50.000 cổ phiếu! chia đều cho tất cả cổ đông, tức là mỗi người hiện tại đang có 110.000 cổ phiếu. Nhưng mệnh giá 1 cổ phiếu hiện tại đang là 15.000 ( mệnh giá tính từ giao dịch thành công cuối cùng ) mỗi người ABCDE hiện tại đang giữ cho mình 110.000 CP tương đương 1 tỷ 650 triệu.
Thế thì tài sản của cổ đông ban đầu đã tăng lên 65%. Mặc dù lúc này công ty vẫn lỗ nhưng nhà đầu tư vẫn có lãi và gia tăng số lượng tài sản đang nắm giữ.

Việc của chúng ta là tạo ra sản phẩm và mô hình kinh doanh có giá trị, việc còn lại là về cơ chế tài chính sẽ lo.

giờ mới biết sao tiki. shopee lazada lỗ sml mà cổ đông vẫn tăng lên và rót thêm vài triệu đô.

Nguồn: ST

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *