Cơ chế khoán là gì? Làm sao để anh em làm việc hiệu suất?

Để anh em làm việc hiệu suất hãy áp dụng cơ chế khoán, để mỗi người họ tự đánh giá được công việc của mình có tốt hay không và đó là nền tảng đạt được hiệu suất nhân sự.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *