Chia sẻ mẫu xây dựng kế hoạch kinh doanh cho startup: 10 bước

Để xây dựng startup không thể thiếu được kế hoạch kinh doanh, xin chia sẻ cùng anh em một mẫu để xây dựng kế hoạch kinh doanh gồm 10 bước cơ bản, đơn giản:

 1. Tầm nhìn và mục tiêu
 2. Đội ngũ phát triển
 3. Thị trường và khách hàng mục tiêu
 4. Mô hình kinh doanh
 5. Sản phẩm
 6. Phân tích SWOT
 7. Cơ hội và Tiềm năng
 8. Lộ trình phát triển
 9. Kế hoạch đầu tư
 10. Kế hoạch tài chính
 11. Đối thủ cạnh tranh
 12. Kế hoạch rủi ro

Download mẫu tại đây: 10_buoc_co_ban_xay_dung_ke_hoach_kinh_doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.