10 đầu việc CEO cần phải làm để chuẩn bị cho năm mới, cũng như cho công ty mới.

10 đầu việc CEO cần phải làm để chuẩn bị cho năm mới, cũng như cho công ty mới.

1. Thảo luận chiến lược mới bằng công cụ BSC
BSC là một hệ thống quản lý, nó giúp cho doanh nghiệp thiết lập, thực hiện, giám sát, đo lường để đạt được các chiến lược & các mục tiêu của mình. Sau khi các doanh nghiệp thiết lập và phát triển các chiến lược, doanh nghiệp sẽ triển khai, thực hiện & giám sát chiến lược thông qua 4 khía cạnh: tài chính, khách hàng, quá trình hoạt động nội bộ, học tập & phát triển.

Dựa vào mô hình BSC, các nhà quản lý doanh nghiệp có thể đánh giá được các bộ phận trong doanh nghiệp có thể tạo ra được các giá trị cho khách hàng hiện tại và tương lai và những yêu cầu về nâng cao khả năng nội bộ và sự đầu tư về con người, hệ thống và quá trình để cải tiến được hiệu quả kinh doanh trong tương lai.

2. Chuẩn hoá cơ cấu tổ chức theo chiến lược
Đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp hay kể cả các doanh nghiệp đã phát triển qua nhiều năm, việc xây dựng/chuẩn hóa cơ cấu tổ chức và hệ thống chức danh luôn là một trong những vấn đề khiến nhà quản lý cân nhắc rất nhiều song song với những quyết định sản xuất kinh doanh.

Có thể nói, việc Chuẩn hóa cơ cấu tổ chức, chuẩn hóa hệ thống chức danh là tiền đề cho các hoạt động tiếp theo của doanh nghiệp, khâu ban đầu tưởng dễ dàng này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ các hoạt động sau này của doanh nghiệp như bố trí, sắp xếp nhân sự, quy trình xử lý công việc, Đánh giá kết quả thực hiện công việc, Đánh giá năng lực nhân sự, đánh giá giá trị công việc…và đương nhiên nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của công việc, năng suất lao động, kể cả động lực của nhân sự, phân chia quỹ lương, cơ chế trả lương…

3. Xây dựng các thông số tài chính cho năm mới

Biết tính toán và sử dụng các chỉ số tài chính không chỉ có ý nghĩa với nhà phân tích tài chính, mà còn rất quan trọng với nhà đầu tư cũng như với chính bản thân doanh nghiệp và các chủ nợ. Chỉ số tài chính giúp nhà phân tích chỉ cần nhìn lướt qua các báo cáo tài chính cũng có thể tìm ra được xu hướng phát triển của doanh nghiệp cũng như giúp nhà đầu tư, các chủ nợ kiểm tra được tình hình sức khỏe tài chính của doanh nghiệp.

4. Bộ phận kinh doanh đăng ký doanh thu

Sau khi xây dựng các thông số tài chính cho năm mới thì bộ phận kinh doanh sẽ có căn cứ để đăng ký doanh thu cho 1 năm tiếp theo.

5. Xây dựng bảng dòng tiền cho năm mới bằng công cụ CCSC

CCSC – Center Control System of Company – Hệ thống điều khiển trung tâm của doanh nghiệp

CCSC là bảng tài chính điều khiển trung tâm của cả hệ thống để điều phối, phân chia hạn mức chi phí cho từng bộ phận. Dựa vào doanh thu quá khứ để đưa ra mục tiêu doanh thu dự kiến theo đó vạch ra các hạn mức chi phí cho các giám đốc bộ phận.

6. Phân tách CCSD tới mỗi phòng ban

CCSD – Center Control System of Department – Hệ thống điều khiển trung tâm của phòng ban

CCSD là Bảng tài chính điều khiển trung tâm của cả hệ thống để điều phối, phân chia hạn mức chi phí cho từng phòng ban.

Dựa vào hạn mức chi phí, các trưởng phòng phải kế hoạch để sử dụng từng ngân sách và bảo vệ với giám đốc bộ phận.

7. Các trưởng phòng ban lập Kế hoạch năm

Trong những ngày cuối năm 2019, mọi bộ phận doanh nghiệp đều đang gấp rút hoàn tất các báo cáo và chuẩn bị lên kế hoạch cho năm mới 2020.

Việc lập kế hoạch kinh doanh chi tiết như tấm bản đồ giúp bạn đi nhanh hơn, biết mục đích và kết quả. Bán hàng không thể tốt nếu không có kế hoạch bán hàng phù hợp và thực hiện xuất sắc bản kế hoạch ấy.

8. Các trưởng phòng ban bảo vệ kế hoạch

9. Chuẩn hoá nhân sự và triển khai tuyển dụng nếu có

Quy trình quản trị trong một doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ cũng đòi hỏi nhà lãnh đạo phải “hao tâm tổn sức” và ảnh hưởng đến sự phát triển chung của tổ chức.

Hiện nay, đa số doanh nghiệp chỉ mới tập trung huấn luyện kỹ năng cho nhân viên, chưa quan tâm đến việc nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp cho họ. Nhiệm vụ của nhà lãnh đạo là tạo ra được một môi trường làm việc chuyên nghiệp, các quy trình được chuẩn hóa, có đo lường kết quả, có kiểm soát nội bộ để giảm tình trạng độc quyền về thông tin.

10. Hành động

Từ 9 bước trên CEO cần phải bắt tay vào hành động ngay và luôn.

Nguồn: Học viện CEO Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.